Минус 20% намаление с код EXTRA20 Свършва за 48 часове 17 минути
info@differenta.bg (Тук сме за вас)

Сигурността на Вашите лични данни е приоритет за ZOOT.bg.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фирма Digital People a.s. извършва обработката на вашите лични данни, тъй като е необходимо за изпълняване на договора с Вас относно продажбата на стоки (или за изпълнението на предприетите мерки преди сключването на такъв договор) и по-нататъшното обработване на вашите лични данни, необходими за изпълнение на обществените задължения на тази фирма.

 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Администратор на Вашите лични данни е фирма Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, SmÍchov, 150 00 Praha 5
   IČ: 28197071, DIČ: CZ28197071 (наричан по-нататък само "Администратор").
  • Данни за контакт на администратора са както следва: адрес на доставка Different.cz, Šimerova 3, Plzeň, 30100, адрес на електронната поща info@different.cz, телефон 773 002 808.
  • Администраторът не е посочил служител по защита на личните данни.
 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Правното основание за обработка на Вашите лични данни е фактът, че такава обработка е необходима за:
   • изпълнение на договора между Вас и администратора или изпълнението на мерки от страна на администратора преди сключването на такъв договор по смисъла на член 6, ал.1, б). Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 относно защита на физическото лице по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна на директива 95/46 / ЕО на Съвета (общия регламент за защита на личните данни) (наричан по-нататък само "регламент");
   • изпълнение на правните задължения, които се отнасят до администратора по смисъла на член 6, ал.1, с) от регламента, по-специално изпълнението на задълженията, наложени на администратора по общоприложими правни норми, по-специално Закон № 235/2004 Sb., относно данъка върху добавената стойност, впоследствие изменен с наредба, Закон № 586/1992 Sb., относно данъка върху доходите, впоследствие изменен с наредба и Закон № 563/1991 Coll., относно счетоводството,  впоследствие изменен с наредба.
 1. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  • Целта на обработка на Вашите лични данни е изпълняване договора между Вас и администратора, включително доставката на стоки и разрешаването на правата за отговорност за дефекти или мерки за изпълнение на администратора преди сключването на такъв договор, както и изпълнението на свързаните с него обществени задължения от страна на администратора.
  • От страна на администратора няма автоматично, индивидуално вземане на решение по смисъла на чл. 22 от регламента.
 2. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Вашите лични данни ще бъдат обработени за срок на действие на правата и задълженията по договора както и за срока, необходим за целите на архивирането съгласно съответните общозадължителни правни норми, но не по-късно от срока, предвиден в общозадължителните правни разпоредби.
 3. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Други получатели на Вашите лични данни ще бъдат спедиторски фирми и други лица, участващи в доставянето на стоките или реализиране на плащанията по силата на договора за покупка, и лица предоставящи на администратора технически услуги, свързани с работата на електронния магазин, счетоводство и маркетинг, включително софтуерни операции и съхранение на данни.
  • Използването на този сайт, можем да доведе до съхраняване на Вашите лични данни от нас или с трети страни, включително Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, които можете да деактивирате ТУК .
  • Получателите на Вашите лични данни, обработвани с цел изпълнение на правни задължения, могат да бъдат финансовите органи или други компетентни органи в случаите, когато администраторите налагат общозадължителни правни разпоредби.
  • Администраторът не възнамерява да предаде Вашите лични данни на трета държава (в държави извън ЕС) или международни организации.
 4. ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ДАННИ
  • Съгласно условията, посочени в Регламента, имате право да поискате от администратора достъп до Вашите лични данни, правото да поправите или изтриете Вашите лични данни, или да ограничите тяхната обработка, правото да оспорвате обработката на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на Вашите лични данни.
  • Ако смятате, че обработката на Вашите лични данни е била нарушена или е нарушен регламента, имате право да подадете жалба до надзорния орган.
  • Нямате задължение да предоставяте личнни данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо условие за сключването и изпълнението на договора, а без да предоставяте Вашите лични данни, не е възможно договорът да бъде сключен или да бъде изпълнен от администратора.

В случаите на обработка на лични данни, която е необходима за изпълнението на договора с интернет търговеца или за изпълнението на предприетите мерки преди сключването на договора с интернет търговеца.

Това се отнася само за случаите, при които личните данни са получени директно от служителя на данни (клиенти). Следователно не се отнася за ситуации, при които личните данни са получени по различен начин (от трето лице, от друг администратор, от интернет и т.н.)

Това не се отнася за случаите, при които лични данни трябва да бъдат предавани на държави извън ЕС и обработването на определена категория лични данни.

Информация относно обработката на лични данни в случай на изпращане на търговски съобщения (т.е. обработка на лични данни въз основа на съгласието на клиента), които урежда тези условия.


В съответствие с разпоредбите на § 89 от Закон № 127/2005 Sb., относно електронните съобщения, Ви уведомяваме, че нашата уеб страница използва за своите дейности, така наречените "бисквитки".

Това са кратки текстови файлове, които уеб страницата съхранява в компютъра на посетителя и които осигуряват интернет браузър всеки път, когато потребителят се върне на страницата. www.different.cz използва "бисквитките", за да идентифицира и проследява посетителите, които използват нашия уебсайт, и техните предпочитания за достъп до уебсайта.

Стандартните уеб браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.) подпомагат управлението на "бисквитките". В настройките на браузъра можете ръчно да изтривате, блокирате или напълно да забраните  използването на отделните "бисквитки", също така можете да ги блокирате или позволите само за отделни интернет страници.

За по-подробна информация, моля, използвайте помощта на вашия браузър. Ако на вашия браузър бъде активирано използването на "бисквитки", ще приемем, че сте съгласни с използването на стандартни "бисквитки" от страна на нашия сървър.

Какви видове "бисквитки" съществуват?

По принцип "бисквитките" или временните файлове, съхранявани в браузър, могат да бъдат разделени на два вида. Тези, които се съхраняват само за кратко време и се използват в интернет или електронния магазин, за да се улесни използването му (напр. запомнени стоки добавени във вашата количка, продукта, който сте посетили, затваряне на изскачащия прозорец и т.н.). Тези временни "бисквитки" ви позволяват да съхранявате информация, когато преминавате от един уебсайт в друг, като премахват необходимостта от повторно въвеждане на някои данни.

Вторият вид "бисквитки" се съхранява дълго време (например няколко седмици или месеци). Тези "бисквитки" помагат да бъде възможно идентифицирането на вашия компютъра, когато посещавате многократно нашия уебсайт. Те обаче не ви позволяват да се идентифицирате като конкретен човек.

Дългосрочните "бисквитки" ни позволяват да персонализираме по-добре нашия сайт и да Ви предложим подходящо съдържание или реклама. Събраните данни са напълно анонимни и не можем да ги свързваме с други данни.

С каква цел използваме "бисквитките"?

Запомняне на личните настройки - "Бисквитките" позволяват на нашата уеб страница да улесни вашето обхождане на уеб страницата и персонализиране на показващото се съдържание. Също така например ви позволяват да запомните съдържанието на количката, входа или изхода, съгласие за сигнализиране и т.н.

Статистически данни - За да подобрим качеството на нашия сайт, събираме анонимни статистически данни за посетителите, които ни помагат да продължим развиването на нашия бизнес. За яснота използваме инструмента на Google Analytics с валидно допълнение за обработка на личните данни на трети страни. Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице.

Показване на реклами - "Бисквитките" позволяват по-добро насочване на рекламите за нашите потребители и посетители, благодарение на персонализиране на неговото съдържание по такъв начин, така че клиентът да получава реклама за продукти или услуги, които са от значение за него и е показал потенциален интерес към тях в миналото.

За този тип реклама използваме по-долу изброените услуги, в рамките на които възниква сегментация на потребителите основаваща се на общи характеристики. Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Повече информация ТУК
 • Google (AdSense, AdWords) Повече информация ТУК
 • Facebook (Facebook Pixel). Повече информация ТУК
 • RTB (Adform). Повече информация ТУК

Искаме да ви предложим възможно най-доброто обслужване, да знаем от какво имате нужда и какво търсите.

Поради тази причина предаваме напълно анонимно данни за посещаемостта на Google Analytics, Google Tag Manager и Facebook Pixel

За да проследяваме качеството на поръчките и независими отзиви, ние предаваме основните данни за поръчки на Heuréka.cz .
" Вашето удовлетворение от пазаруването установяваме, чрез нашите въпросници по електронна поща в рамките на програмата Потвърдено от клиенти, към която е включен нашия електронен магазин. Тях ви изпращаме всеки път, когато пазарувате от нас, ако по смисъла на раздел 7, параграф 3 от Закон № 480/2004 Sb.. за определени услуги на информационното общество, не откажете да ви бъдат изпращани нашите търговски съобщения или да оттеглите предоставеното от вас предварително съгласие. За изпращане на въпросници, оценяващи вашите отзиви и анализиране на пазарната ни позиция използваме процесора, който е оператор на портала Heureka.cz; на него за тези цели можем да предадем информация за закупените стоки и вашия електронен адрес. "

За да можем да ви посъветваме, нашият помощен екип е на разположение в работното време, чрез SmartsUpp chat (прозорецът "Напишете ни съобщение" в долния десен ъгъл).

Ако не искате да използвате тези услуги по каквато и да е причина, можете да ги деактивирате, като кликнете тук: " НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН ДА ИЗПОЛЗВАМ БИСКВИТКИТЕ ".
Можете отново да възобновите тяхното потребление, като изтриете "бисквитките" за страницата Different.cz.

Как да деактивираме или изтрием "бисквитките"?

Ако не искате да използвате "бисквитките" или да изтриете съдържанието им, които уеб страниците са записали при посещенията ви на различни уебсайтове и портали, можете да използвате по-долу описаните ръководства за всеки един от най-често използваните браузъри:

Актуализиране на правилата за защита на личните данни

Можеме периодично да редактираме или актуализираме Правилата за защита на личните данни. Всякакви промени на тези Правилата за защита на личните данни, ще влязат в сила след публикуването им на този сайт.

Последна актуализация 11.05.2018